Zakup dzieła sztuki lub rękodzieła

 
a) Pierwszy etap zakupu to kontakt e-mailowy z Powalkagallery -  podanie tytułu dzieła jakim Państwo są zainteresowani oraz imienia, nazwiska, adresu wysyłki dzieła i nr telefonu. Możliwy jest też kontakt telefoniczny. 
 
b) Galeria w przeciągu 7 dni prześle państwu informacje dotyczące terminu realizacji zamówienia oraz ceny transportu dzieła (jeśli odbiór nie jest osobisty)
 
c) Jeśli państwo wyrażają zgodę na zakup danego dzieła, praca jest rezerwowana na okres 2 tygodni, ( chyba że wcześniej zostało to ustalone inaczej.) Galeria poprosi Państwa o podanie danych do faktury oraz potwierdzenie dokładnego adresu na który dzieło ma być wysłane lub podanie terminu osobistego odbioru dzieła.
 
d) Galeria wysyła Państwu e-mailem fakturę proforma i poprosi o wpłatę ustalonej kwoty za dzieło na konto Galerii. (Chyba że ustalona zostanie zapłata gotówka w dniu osobistego odbioru dzieła)
 
e) Po wpłynięciu kwoty na konto galerii, wysyłamy państwu dzieło pod wskazany adres (jeśli odbiór nie jest osobisty), wraz z certyfikatem autentyczności.
 
f) Koszty transportu ponosi klient (chyba, że zostało to ustalone inaczej ).
 
Zakup innego rodzaju usług z naszej oferty
 
a) Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 
b) Zamówienie jest realizowane wg indywidualnych ustaleń z klientem.